Mgr. Halka Petláková

Klinická logopedie

Dvořákova 1
693 01 Hustopeče
Telefon: +420 519 411 395
Mobilní telefon: +420 724 048 399
IČ: 65767349Hlasovat

Informace o ordinaci Mgr. Halka Petláková

Klinická logopedie Hustopeče

 

Mgr. Halka Petláková zajišťuje diagnostiku a terapii u dětí a dospělých v oblasti těchto vad a poruch řeči:

  • Vady výslovnosti – dyslálie
  • Slovní patlavost – verbální dyspraxie
  • Narušený vývoj řeči – opožděný vývoj řeči, dysfázie
  • Koktavost a breptavost – balbuties, tumultus sermonis
  • Vady a poruchy sluchu
  • Získané ztráty a poruchy řeči – afázie, dysartrie
  • Huhňavost a rozštěpové vady
  • Vady řeči při nervových a duševních onemocněních
  • Poruchy hlasu
  • Vývojové poruchy učení – dyslexie, dysortografie...

 

Ideální je začít řešit problém s výslovností nebo vady řeči ještě v předškolním věku. Problémy se dají napravit i v pozdějším věku, ale cesta k nápravě je již složitější!

 

Pokud máte problém s vadou řeči výslovnosti Vy nebo Vaše dítě a uvažujete o návštěvě naší logopedické ambulance, můžeme Vám nabídnout konzultaci Vašeho problému po telefonu, e-mailem, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Logopedická péče je poskytována bezplatně, tj. je hrazena ze základního zdravotnického pojištění, jen při klinických vyšetřeních je hrazen regulační poplatek 30 Kč. Logopedická vyšetření, která nesledují léčebný cíl (např. pro potřeby SŠ, VŠ) jsou rovněž hrazena 130 Kč. Přímo je hrazeno vyšetření řeči na vlastní žádost bez doporučení lékaře či nad rámec smluvního vztahu s pojišťovnou.

Kontaktní osoby

 Mgr. Halka Petláková, klinický logoped

Cena za služby Mgr. Halka Petláková

 Logopedická péče je poskytována bezplatně, tj. je hrazena ze základního zdravotnického pojištění, jen při klinických vyšetřeních

 regulační poplatek 30 Kč 

 Logopedická vyšetření, která nesledují léčebný cíl (např. pro potřeby SŠ, VŠ)

 130 Kč

 Přímo je hrazeno vyšetření řeči na vlastní žádost bez doporučení lékaře či nad rámec smluvního vztahu s pojišťovnou.

Kde nás najdete?